אודות

ביה"ס "בן עטר" ישלב בעבודתו היבטים ערכיים ,חברתיים ולימודיים למגוון תלמידיו

הוא יחתור ליצור קהילה חינוכים הומאניסטית, המאופיינת בהרחבת אופקים, בלמידה, במתן דרך ארץ, באזרחות טובה, בחשיבה מעמיקה ובהישגיות. השותפים בקהילה חינוכית זה הם תלמידים ומורים, בעלי תפקידים ועובדים, הורים ותושבי האזור. בוגרי "בן עטר" יהיו יראי שמיים המקיימים מצוות מתוך אהבה ושמחה. בוגרי "בןעטר" יהיו בעלי זיקה עמוקה לעם , לארץ ולמדינת ישראל.