אודות

בית חינוך "אשלים" הינו בית ספר יסודי, ממלכתי, בעל ייחודיות בתחום התקשורת.

בבית ספרנו נטפח בוגר בעל תחושת שייכות למדינה, לעיר ולביה"ס מתוך שותפות וגילוי אחריות ומתן ביטוי לרב גוניות בדגש על מצוינות אישית, חדשנות פדגוגית ושימוש בטכנולוגיה מתקדמת המבססת לומד עצמאי. בבית ספרנו תכנית לימודית ייחודית המבוססת על שלושת סוגי תקשורת תוך אישית,בין אישית והמונים