״כשעיניים נפקח אל הבוקר הזה, שוב יפתיע אותנו אותו מחזה אנשים לעמל, ילדים אל הגן, ציפורים לענן..". (נתן יונתן)

שנה חדשה היא פתח חדש שער הנפתח לעולם שונה מזה של שנה שעברה שנה חדשה היא תקווה חדשה , אפשרות למציאות אחרת אין לצפות לניסים שיתרחשו נגד עינינו: יתכן שהכל יישאר כמו שהיה , אבל שנה חדשה משמעה שהדברים נקשרים זה בזה , זורמים זה אל זה בדרכים חדשות. ומשום כך אנו צריכים להתפלל שיהיו לנו העיניים לראות ולב להבין את האפשרויות הנפתחות לפנינו ולהתפלל שיהיה בנו הכוח והאומץ לעשות את השינויים בתוך עצמנו ובתוך העולם'' (הרב עדין שטיינזלץ)

ביה”ס מהווה בית המצמיח אדם הפועל על פי ערכים של אחריות אישית וכבוד לזולת, מעורב ותורם בקהילתו. אדם המקבל את האחר, תוך שילובו בהוויה הבית ספרית והקהילתית. ביה”ס מחויב להתפתחות האישית והייחודית של כל תלמיד באמצעים מתוקשבים. מפתח מענים להרחבת מגוון היכולות והכישורים של התלמידים, לקידום המיצוי האישי והמימוש העצמי שלהם. בית הספר מכשיר את התלמיד לחשוב ולחקור ומקנה לו כלים ומיומנויות להתמודדות לימודית, טכנולוגית וערכית בעולם משתנה. מכיר ומעריך את מורשת ישראל בעזרת אמצעים מקוונים ואוהב את ארצו. מכבד את הרב גוניות של החברה הישראלית. בעל זיקה ליהדות על גווניה השונים ולריבוי הקולות שבה. בית הספר מקיים דיאלוג מכבד בינאישי ומקוון בין תלמידים, מורים והורים ופועל לשיתוף פעולה ומעורבות פעילה של הורים לטובת כלל התלמידים.