ערבות ומעורבות

חברי הנבחרת של ב'2

כותבים מטרות משותפות ומתעדים בפנקסים את הצעדים בדרך להשגת המטרות