בית הספר גבעת-טל

ביה"ס הוקם בשנת 1995, ממוקם בשכונת "גבעת טל" בקרית-אתא. בביה"ס: .15כתות, מהן 2 כיתות גן

מאפיינים ייחודיים: חטיבה צעירה. מרחב למידה רב-גילית. סביבה לימודים עשירה ומגוונת- כל משאבי הלמידה פתוחים וזמינים לתלמידים במרחבי הלמידה. דרכי ההוראה/למידה עדכניות. שילוב אינטגרטיבי של המחשב בכל תחומי הפעילות. הערכה כתרבות בית-ספרית. ביה"ס קולט תלמידים משכונת "גבעת-טל". האזור נמצא בתהליך של בנייה והתפתחות וקולט כל הזמן תושבים חדשים.