תקנון בית הספר

כללים להתנהגות בזמן השיעור:

א. עם השמע הצלצול, ישבו התלמידים במקומם כאשר הציוד הנדרש נמצא בפינת השולחן. עם כניסת המורה לכיתה, יעמדו התלמידים במקומם בשקט.

ב. במהלך השיעור התלמידים יקשיבו וילמדו.

ג. התלמידים ישתתפו בדיון ברשות המורה ובאופן מכבד. התלמידים ימלאו מטלות הניתנות בשיעור.

בסיום יום הלימודים, התלמידים ירימו את הכסא על השולחן וישאירו סביבה נקייה ומסודרת.

 

ציות להוראות של צוות בית הספר:

יש להישמע להוראות הצוות החינוכי ולהתנהג באופן נאות.

 

שמירה על ניקיון סביבה ועל חזות בית הספר:

יש להקפיד על סביבת למידה נקייה ומסודרת ושמירת רכוש בית הספר.

 

הופעה הולמת:

א. יש להגיע לבית הספר בתלבושת אחידה הכוללת:

חולצה חלקה עם סמל בית הספר.

אין להגיע בחולצות בטן, גופיות ומכנס קצרצר.

יש להקפיד על הופעה צנועה, מסודרת ומכובדת.

בימי שישי, ניתן להגיע ללא תלבושת אחידה.

ב. נעליים או סנדלים סגורים מאחור (לא כפכפים או נעלי עקב).

ג. יש להגיע עם שיער מסורק ואסוף. חל איסור על צביעת שיער.

ד. חל איסור על איפור וצביעת ציפורניים.

ה. עגילים צמודים לאוזן בלבד.

ו. חל איסור על פירסינג בכל צורותיו.

שימוש בטכנולוגיה אישית

טלפונים ניידים אסורים להבאה ושימוש בתחומי בית הספר. ניתן להשאיר את הטלפון במזכירות ולקבלו בתום יום הלימודים.

נוכחות ועמידה בזמנים

יש להגיע לבית הספר בזמן ולהקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה.

 

מתן כבוד

א. מתן כבוד למרחב הפרטי של כל אחד: יש לכבד את גופו וזכותו לפרטיות של כל אחד ואחת.

ב. מתן כבוד לרכוש האחר: אין לגעת בחפצים שאינם שייכים לך, אלא עם קבלת רשות.

 

אלימות מילולית:

איום, לעג על רקע גזעני, פגיעה בכבוד ההורים, חרם, הפצת שמועות באינטרנט.

 

אלימות פיזית:

כל פגיעה גופנית מתוך כוונה לפגוע.

 

 

דרכי אכיפה:

שיחת בירור עם התלמיד.

שלילת הפסקה והשלמת מטלה חינוכית.

        מטלה חינוכית ועשייה מתקנת בנושא.

     העברת התלמיד לכיתה מקבילה .

   הודעה בכתב להורים.

זימון הורים.

  הורדת ציון בתעודה בסעיף המתאים (התנהגות, סדר וניקיון...)

בגרימת נזק לרכוש – הורי התלמיד יישאו בעלות התיקון.

     הרחקה מבית ספר.