הורים, תלמידים, חברי צוות יקרים !


בית ספר "גבעת טל" פועל למתן מענה חינוכי, כלים וסביבה עשירה ומתקדמת תוך מתן הזדמנות שווה לכל תלמיד, למיצוי מרבי של פוטנציאל כישוריו ויכולותיו המגוונים, בשאיפה מתמדת לטיפוח בוגר ערכי החותר למצוינות אישית.


העשייה הרבה בבית-הספר מכוונת כולה להגשמת החזון הבית ספרי.


צוות בית-הספר מאמין ומכיר בשונות בין התלמידים ומהשקפה זו נגזרים יעדינו החינוכיים , המתחשבים בצרכי הפרט, יכולתו, סגנון עבודתו ונטיותיו האישיות.


אסטרטגיות ההוראה שלנו חושפות את התלמיד למגוון שיטות, אמצעים, תכנים ודרכי הוראה-למידה.


השנה נוספו לבית ספרינו 20 תלמידים חדשים.


גם השנה נמשיך בעשייה מלאת אתגרים, נעסוק בפעילויות למידה וחוויה להעמקת תחושת השייכות לביה"ס, לקהילה, למדינה ולמורשת היהודית.


נעמיק את הלמידה המשמעותית, נרחיב את תכניות המצויינות וההכלה.


במהלך הקיץ עבר ביה"ס שנוי חזותי במרחבי הלמידה בחטיבה הצעירה ובחטיבה הבוגרת, על מנת לאפשר ולזמן לתלמידים חווית למידה משמעותית.


השנה נחל בתכנית "שעורי הגשמה"- שעה שבה יוכלו ילדיכם להגשים חלום ולממש למידה לא רק מתוך תכניות הלימודים שבחר המשרד.


בכיתות א-ב נמשיך בתכנית העשרה " דיאלוג מוזיקלי"


ובכיתות ג-ו הילדים ילמדו את תורת המשא ומתן והשיח.

 

 


בברכת שנת לימודים


פורייה ומעצימה


יעל כץ