"מבצע איסוף בקבוקים ברי פיקדון ל"סביבה ירוקה

בית ספר "ירושלים" יוצא במבצע איסוף בקבוקים ברי פיקדון ל"סביבה ירוקה"

בחודש שבט- חודש "האחריות" נחל בפרוייקט איסוף בקבוקים ברי פיקדון (לא בקבוקי זכוכית). יש להקפיד שהמיכלים ריקים ומסומנים ב"חייב פיקדון".

נבקש מכל ילדי ביה"ס להביא בקבוקים ריקים ונציגי מועצת התלמידים וכיתות ו' יעברו בין הכיתות ויאספו אותם. בעוד חודשיים לערך הכיתה שתאסוף את מירב הבקבוקים תזכה בתחרות ובפרס. אנא עודדו את הילדים להביא כמה שיותר בקבוקים. כספי הפיקדון ישמשו כסיוע לצרכי התלמידים בביה"ס וגיוס כספים למסיבת כיתות ו'. בברכה, ליזי יפרח מנהלת ביה"ס והצוות החינוכי