בין התאריכים 26.1.20-31.1.20 יערך שבוע החלל בבית ספרנו. בשבוע זה נקיים פעילויות רבות: נצפה במצגות, נבנה דגמים, נדחק במשחקי מחשב,קהות ונסיים בחדר בריחה שיפעילו תלמידים מכיתה ה'1 בניצוחו של אלדר לוי.

בתאריך ה-28.1 יתקיים יום שיא בשיתוף הנחיות חיצוניות בנושא חלל.

ביום ו' ה-31.1 יתקיים "שישי בצוותא" ובו נסכם את הלמידות משבוע החלל.

למורים נשלח מייל מלאה לוי ובו הקישורים לכל השבוע לשכבות השונות

לתלמידים מצורף קישור לאתר משחקים בנושא החלל:

http://www.myfirsthomepage.co.il/mfhp/space/space-1.htm