קו פתוח להתמודדות במצבי לחץ וחירום

משרד החינוך מפעיל קו פתוח לשיחות עם הורים ותלמידים. הקו מאויש על ידי מומחים להתמודדות במצבי לחץ וחירום מטעם השירות הפסיכולוגי-ייעוצי. הקו נותן מענה רגשי להתמודדות עם המצב. מספר הטלפון: 1-800-25-20-25 שעות המענה הטלפוני 8:00 - 19:00

הודעות והנחיות חדשות יפורסמו באתר בית הספר