פרשת השבוע- פניני הפרשה

התוכנית התורנית לשנת תשפ"א-פניני הפרשה ב"נעם" .