פרשת השבוע- פניני הפרשה

התוכנית התורנית לשנת תש"פ-פניני הפרשה ב"נעם".