אודות

אודות בית הספר

בית הספר הינו בית הספר הממ"ד היסודי היחיד בטירת כרמל הנותן מענה לאוכלוסיה המסורתית , הציונית. משנתו הייחודית מושתת, על ערכי התורה והחמ"ד. בית ספרנו הוא בית חינוך כמשפחה הנותן מענה למגוון של אוכלוסייה ומקיים מעורבות הורים בכל תהליכי הלמידה וההווי הבית ספרי. מחנך לערכים ולמצוינות מתוך בחירה אישית תלמידינו מגיעים בחיוך באהבה ובשמחה