תחרות התכנות לבתי ספר יסודיים וחט"ב - Skillz Junior

'קודמנקי' – משחק המלמד תכנות. המשחק כולל 200 שלבי אימון (לימוד) ו- 150 שלבי תחרות. בכל שלב משלבי התחרות ניתן להשיג עד 3 כוכבים. לצורך התחרות נספרים רק הכוכבים שנצברו בשלבי התחרות. יחד עם זאת, שלבי התחרות בנויים כך שהם מבוססים על הידע שנרכש בשלבי האימון. גם השנה ישולבו בשלבי התחרות שלבים בנושא חלל.