"מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת. שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר." (איגרת הראי"ה קוק .איגרת ק"ש)

בית הספר יחנך לאמונה בה'. אהבת תורה העם והארץ. קהילת בית הספר תעסוק בצמיחה ולמידה מתמדת תוך שימת דגש לכל פרט שבו. שמחה והארת פנים תהיה שפת התרבות הארגונית הבית ספרית . בית הספר יקדם מצוינות בית ספרית בתחומי דעות נוספים.

הבוגר הרצוי יהיה ילד שמח ,מאמין בקב"ה בעל מידות טובות ומודעות עצמית, השואף לחיות חיים שלמים ברוח התורה מתוך אהבת העם והארץ , ילד חושב סקרן ורחב דעת. המחנך הראוי יהיה אדם טוב וישר בעיני האלוקים ואדם, המכשיר את תלמידיו מתוך אמונה ושמחה לחיים שלמים ברוח התורה וכל זאת בסבר פנים יפות במקצועיות ובאחריות.