דבר המנהלת

תלמידים והורים יקרים,
 
בית הספר א"ד גורדון בקרית אתא הוא בית ספר ממלכתי ובו 23 כתות א'-ו': 22 כיתות אם וכיתת ח"מ אחת. בבית הספר לומדים כ-640 תלמידים.
 
תפיסתנו החינוכית היא ליצור סביבה חמה, מכילה, תומכת, מוגנת ומצמיחה לכל באי בית הספר. אנו, הצוות החינוכי, שמים דגש על בניית קשר אישי משמעותי של התלמידים עם דמות המורה ובניית דיאלוג של אמון וכבוד הדדי. שאיפתנו ליצור תנאים מיטביים ללמידה, לחינוך למצוינות ולקידום הישגי כל תלמיד ותלמידה.
הקווים המנחים את העשייה החינוכית בבית הספר מבוססים על: 
חינוך לערכים של טיפוח ושמירה על איכות החיים והסביבה, יחס של כבוד לזולת וקבלת האחר והשונה, לקיחת אחריות ופיתוח מנהיגות, עידוד מצוינות, קידום ערכי המורשת היהודית וחיזוק הזיקה למדינת ישראל.
צוות בית הספר מאמין שעליו להצמיח אזרחים איכותיים, מעורבים ואחראיים המשפיעים על סביבתם, לפתח בקרבם סקרנות וחשיבה ביקורתית, עצמאית ויצירתית. בבית הספר תוכניות ודרכי למידה אשר שמים דגש על צמצום הפערים הלימודיים וקידום התלמידים על פי סרגל אישי ובית ספרי. אנו נותנים מענה אישי לכל התלמידים על פי צרכיהם האישיים והתייחסות הולמת לעולמו הרגשי של כל ילד. אנו עושים ככל שביכולתנו כדי להביא את תלמידנו לקו הסיום, תוך מיצוי מרבי של הפוטנציאל הגלום בהם וזאת באמצעות הטמעת תוכניות לימודיות המאפשרות מעבר מיטבי מבית הספר היסודי לחטיבה. בית הספר מקנה מיומנויות לימודיות, מעודד לפיתוח כושר הביטוי והעושר הלשוני ומקנה מיומנויות וכישורים חברתיים.
אנו רואים חשיבות בשיתוף ההורים והקהילה הבית ספרית ורואים בהם שותפים פעילים בהצמחת בית הספר ובקיום אקלים בית ספרי מיטבי.
מתוך אמונה במקצועיות הצוות ויכולותיו ולאור הפעילות המתנהלת, האווירה והעשייה הבית ספרית הענפה והאיכותית, אנו שואפים להוביל את תלמידי בית הספר להישגים משמעותיים בתחומים מגוונים תוך קידום כל תלמיד כלומד, כאדם וכאזרח מדינת ישראל.
 
ליאורה בנארי
מנהלת בית הספר
וצוות בית הספר