בית הספר הינו מוסד חינוכי אליו מגיעים התלמידים על מנת למצות את יכולותיהם האישיים ולהקנות
בידיהם את מירב הכלים המאפשרים השתלבות ותרומה לחברה בה אנו חיים .
תלמיד המכיר את זכויותיו ומקיים את חובותיו , מובטחת לו הצלחה בהשתלבות בכל מערכת חינוכית
וחברתית בהווה ובעתיד .
האקלים הבית ספרי הוא הגורם המרכזי המשפיע על יצירת סביבה המפתחת ביטחון אישי ותחושת שייכות.
למידה לצד דבקות בערכים חברתיים כמו מתן כבוד לקהילה ולסביבה, לקיחת אחריות, הקשבה לזולת, קבלת
השונה ועוד, מצמצמת אלימות, פגיעה באחר והתנהגויות בסיכון.
לצורך מימוש מטרות אלה , גובש תקנון שבו רוכזו נהלים שיבטיחו קיום מסגרת איכותית המאפשרת השגת
המטרות לצורך קיום בית ספר שנעים לשהות בו ועידוד סביבה המטפחת התנהגות סובלנית, כיבוד זכויות
הזולת, מילוי חובות וגילוי התנהגות אחראית . התקנון נכתב ברוח משרד החינוך ומחייב את כל תלמידי בית
הספר .
מתוך חוזר מנכ"ל: " בית הספר חייב להבטיח את שלומם ובטחונם של הבאים בין כותליו ובכך לספק את
זכותם של כל ילד וילדה ושל כל מבוגר לשמירה על גופם , בריאותם הנפשית ורכושם . בית הספר יפעל
ליצירת אקלים בטוח ולצמצום האלימות "
נהלים ואכיפה
תלבושת אחידה –
יש להגיע בתלבושת אחידה לבית הספר מידי יום.
בקיץ: חולצה צבעונית חלקה עם סמל ביה"ס, מכנס כהה חלק.
בחורף: מיזע )סווצ'ר) צבעוני חלק עם סמל ביה"ס, מכנס כהה חלק.
בשיעורי ספורט: חולצה צהובה עם סמל ביה"ס, מכנס שחור או כחול חלק ונעלי ספורט - חובה!
רצוי ומומלץ להצטייד בכובע בימי הקיץ.
לטקסים ואירועים יש להגיע בחולצה לבנה חלקה עם סמל ביה"ס.
יש להקפיד ולהגיע לבית הספר ללא גופיות, חולצות בטן, מכנסונים וחצאיות קצרצרות.
חל איסור להגיע בכפכפים פתוחים!
אכיפה:
אי הגעה בתלבושת אחידה תגרור רישום בלוח "עיצוב התנהגות".
לאחר רישום של 3 פעמים בלוח עיצוב התנהגות במחצית ב"ציוד"
בית –ספר הממלכתי " עליזה ארבלי- דגניה"
טירת כרמל
תזומן שיחה ע"י מחנכת הכיתה עם התלמיד ,יידוע ההורים ותיעוד בתיק תלמיד.
לאחר רישום של 6 פעמים בלוח עיצוב התנהגות במחצית תזומן ע"י מחנכת הכיתה , שיחה
משותפת עם התלמיד והוריו .
יורד ציון בתעודה .
קבלת מורה בכיתה:
יש לקבל את פני המורה בעמידה שקטה במקום! כך גם בחילופי מורות .
פנייה לאיש צוות :
פנייה לאיש צוות תעשה ע"פ תוארו לדוגמה: בוקר טוב המורה! . המנהלת ! היועצת וכו' . כך גם
הפניית תלמיד לבעל תפקיד בבית הספר .
אכיפה:
במידה ולא נהג/ה כך תלמיד/ה ,יתבצע
לאחר רישום של 3 פעמים בלוח עיצוב התנהגות במחצית ב"התנהגות לא נאותה"
תזומן שיחה ע"י מחנכת הכיתה עם התלמיד ,יידוע ההורים ותיעוד בתיק תלמיד.
לאחר רישום של 6 פעמים בלוח עיצוב התנהגות במחצית , תזומן ע"י מחנכת הכיתה שיחה
משותפת עם התלמיד והוריו .
יורד ציון בתעודה .
כללים להתנהגות בזמן השיעור:
יש לאפשר מימוש מקסימלי של זמן השיעור ללא הפרעה .
 הקימה מהמקום מותרת רק לאחר קבלת רשות מהמורה בכיתה.
 רשות הדיבור ניתנת רק לאחר הצבעה, המתנה וקבלת רשות מהמורה בכיתה.
 חובה להביא את הציוד הנדרש לכל שיעור והוצאתו מהתיק.
 יש למלא אחר המטלות הניתנות בשיעור וכן להגיע עם המטלות שנתנו כעבודת בית .
 ניתן לשתות רק בתחילת השיעור ובצלצול בין השיעורים .
 כנ"ל גם לגבי יציאה לשירותים .
 אין ללעוס מסטיק / לאכול בזמן השיעור
 חל איסור מוחלט על שימוש במכשיר נייד במהלך הלימודים )ע"פ חוזר מנכ"ל נו/01
סעיף 633 .) המכשיר ישאר כבוי בילקוט התלמיד ובאחריותו בלבד!
אכיפה: )לכללי התנהגות במהלך שיעור (
במידה ולא נהג/ה כך תלמיד/ה ,יתבצע
לאחר רישום של 3 פעמים בלוח עיצוב התנהגות במחצית ב"התנהגות לא נאותה"או "בהכנת ש.ב"
תזומן שיחה ע"י מחנכת הכיתה עם התלמיד ,יידוע ההורים ותיעוד בתיק תלמיד.
לאחר רישום של 6 פעמים בלוח עיצוב התנהגות במחצית , תזומן ע"י המחנכת שיחה משותפת
עם התלמיד והוריו .
יורד ציון בתעודה .
מעבר לרישום של 6 פעמים בלוח עיצוב התנהגות "בהתנהגות לא נאותה" ו "אי הכנת ש.ב " יועבר
הטיפול לרכזת השכבה ותגובש ענישה כגון: ביצוע מטלה לימודית במהלך ההפסקה , ביצוע מטלה
לימודית בכיתה מקבילה במהלך שיעור וכו'
במקרים חמורים של הפרעה בוטה )אלימות מילולית, פיסית( בזמן השיעור , ירשם הדבר בלוח
עיצוב התנהגות ב"התנהגות בוטה" ,יידוע ההורים , זימון הורים ע"פ צורך , הוצאת תלמיד
מהכיתה לצורך בירור עם רכזת השכבה והחלטה לגבי ענישה , תיעוד בתיק אישי , הורדת ציון
ב"התנהגות" בתעודה , תיעוד חיצוני במידה והאירוע חריג )פגיעה פיזית שיש עימה נזק לתלמיד
או לעובד בית הספר ( . השעיה ע"פ נהלי משרד החינוך .
מכשיר נייד – אכיפה:
בפעם הראשונה שמכשיר נייד של תלמיד יצלצל , במהלך שיעור , יילקח ויוחזר בסוף היום , לתלמיד .
בפעם השנייה שמכשיר נייד של תלמיד יצלצל ,במהלך שיעור , יוזמן ההורה למחרת לקבלו בחזרה
.בפעם השלישית שמכשיר נייד של תלמיד יצלצל, במהלך שיעור , ימתין המכשיר הנייד עד סוף החודש
בבית הספר ויוחזר להורה בלבד . כנ"ל גם בפעיות לימודית מחוץ לכיתה !
כללים להתנהגות בזמן הפסקה.
ההפסקה נועדה למפגש בין תלמידי בית הספר ולהתרעננות . אין לנהוג באלימות מילולית ו/או
פיזית במהלך ההפסקה , ביציאה אליה ובחזרה ממנה .
אכיפה :
במידה ולא נהג/ה כך תלמיד/ה ,יתבצע
בירור ע"י המורה התורנית , יידוע המחנכת ורכזת השכבה , במידת הצורך יערך בירור בהמשך
היום . האירוע ירשם בלוח עיצוב התנהגות ע"פ חומרתו בשיעור שלאחר מכן.
במקרים חמורים של התנהגות בוטה )אלימות מילולית, פיסית( בזמן ההפסקה , ירשם הדבר
בלוח עיצוב התנהגות ב"התנהגות בוטה"בשיעור שלאחר מכן ,יידוע ההורים , זימון הורים ע"פ
צורך , בירור עם רכזת השכבה והחלטה לגבי ענישה , תיעוד בתיק אישי , הורדת ציון
ב"התנהגות" בתעודה , תיעוד חיצוני במידה והאירוע חריג )פגיעה פיזית שיש עימה נזק לתלמיד
או לעובד בית הספר ( . השעיה ע"פ נהלי משרד החינוך .
שמירה על סביבה וחזות ביה"ס.
יש לשמור על רכוש ביה"ס וסביבתו.
אכיפה:
במידה ולא נהג/ה כך תלמיד/ה ,יתבצע
בירור עם התלמיד .
יידוע ההורים ורישום בלוח עיצוב התנהגות "בהתנהגות לא נאותה".
עשייה מתקנת של התלמיד בתחום הרכוש והסביבה במידת האפשר ,במידה ונגרם נזק בלתי הפיך
יחויבו הורי התלמיד בתשלום .
התנהגות הולמת והשתתפות בטקסים ובפעילויות בית ספריות.
השתתפות ונוכחות חובה בטקסים ובפעילויות הבית ספריות בהתנהגות ובתלבושת ראויה .
אכיפה:
במידה ולא נהג/ה כך תלמיד/ה ,תתבצע
שיחה עם התלמיד/ה ואזהרה בעל-פה. יידוע ההורים טלפונית/בכתב.
דרישה לביצוע מטלה הקשורה לנושא הטקס ו/או הפעילות.
במיקרים חוזרים ונשנים , השתתפות בטקסים ובאירועים בית ספריים תותנא בליווי הורים
במידה ולא יתאפשר הדבר תמנע מהתלמיד השתתפות התלמיד בפעילויות אלה.
התנהגות: שמירה על טוהר הבחינות.
חובה על התלמיד לשמור על התקנות וההנחיות הנוגעות להקפדה על טוהר הבחינות )לדוגמא:
הפניית מבט לטופס של תלמיד אחר, דיבור במהלך הבחינה וכדו'(.
אכיפה:
הפחתת נקודות מהבחינה.
במקרים חריגים )גניבת טופס(: זימון התלמידים והוריהם לברור. פסילת הבחינה והורדת ציון .
נוכחות ועמידה בזמנים.
יש להגיע לביה"ס בזמן ולהיכנס לשיעור ע"פ לוח הצלצולים הנהוג והמקובל בבית הספר .
אכיפה:
במידה ולא נהג/ה כך תלמיד/ה ,יתבצע
רישום של 3 פעמים בלוח עיצוב התנהגות במחצית ב"אי כניסה בזמן"
תזומן שיחה ע"י מחנכת הכיתה עם התלמיד ,יידוע ההורים ותיעוד בתיק תלמיד.
לאחר רישום של 6 פעמים בלוח עיצוב התנהגות במחצית , תזומן ע"י המחנכת שיחה משותפת
עם התלמיד והוריו .
במקרים חוזרים ונישנים יעורבו גורמים נוספים בביה"ס ומחוצה לו )מנהלת ביה"ס, יועצת
ביה"ס, קב"ס(.
נוכחות בבית הספר
יש להיות נוכחים במהלך כל השיעורים במהלך כל יום הלימודים . חל איסור מוחלט על שוטטות
תלמיד במהלך השיעורים בשטח בית הספר וכן חל איסור מוחלט על תלמיד לעזוב את שטח בית
הספר במהלך יום הלימודים , ללא ידוע מזכירת בית הספר ו/או מחנכת הכיתה .
אכיפה :
במידה ולא נהג/ה כך תלמיד/ה ,יתבצע:
יידוע אחד הגורמים מצוות ביה"ס )מחנכת, מזכירה, מנהלת(
רישום ההיעדרויות "בלוח עיצוב התנהגות" בסעיף "התנהגות לא נאותה".
יצירת קשר עם ההורים ויידועם , במידה והתנהגות זו חוזרת ונישנת , יזומנו ההורים לשיחה
בבית הספר ויגובשו דרכי פעולה .
חזר תלמיד מהיעדרות עד 4 ימים , כולל . חייב באישור הורים . העדרות מ- 5 ימים
ומעלה מחייבת אישור רפואי לכניסה לכיתה .
בברכת עלה והצלח – צוות בית הספר והמנהלת