אודות

בית הספר מטפח מנהיגות בקרב תלמידיו להביט לעבר האופק ולהוביל לשם

בית הספר הוא בית חינוך, שמטרתו לטפח את אהבת הלמידה, הערכים חינוכיים וקידום ההישגים של כל תלמידיו, הנחלת הזהות היהודית, המורשת הציונית, אהבת האדם והארץ, מתן מענה לפיתוח יכולות חשיבה , יצירת מרחבי הכלה שנותנים מענה רגשי שיהוו תשתית לפיתוח מנהיגות אישית, התפתחות מקצועית מתמדת של הצוות החינוכי, קיום שיח בונה ומעצב כבסיס לטיפוח תקשורת מקדמת.