תקנון בית ספר תינאל תש"פ    

 

מורים, תלמידים והורים יקרים!

תקנון בית הספר נועד לקבוע נהלים וסדרים ברורים ומוסכמים, המבהירים את הזכויות והחובות של כל הנוטלים חלק בתהליך החינוכי, תוך קיומה של אוירה חינוכית בונה המושתתת על מערכת יחסים תקינה והוגנת, הנגזרת מערכי היסוד הנמצאים במרכז העשייה החינוכית: סובלנות, הגינות, כבוד הדדי, נטילת אחריות, מניעת אלימות והבטחת המוגנות.

התקנון מאפשר קיומה של שפה אחידה ומשותפת, מפתח מחויבות ומציב גבולות ברורים הנאכפים בהחלטיות ובנחישות ומוסכמים על כל באי ביה"ס.

גבולות כאלה יאפשרו שגרת לימודים תקינה, חיזוק הביטחון והכנת התלמידים לעתיד כאזרחים מכבדי חוק. לכן, חשוב שכולנו כאחד, נשמור, נטפח ונטמיע את כיבוד הכללים ואכיפתם.

1.      אלימות פיזית או מילולית:

דרכי תגובה לאי מילוי והפרה סעיף התקנון

א. בבית הספר אסורה כל פגיעה בגופו של ילד ,כל פגיעה שיש בה פגיעה פיזית ( מכה, בעיטה, צביטה וכד')

ב.  באי בית ספר  ייפנו  בנימוס ובכבוד זה לזה.

ג. בשום פנים אסור לתלמידים להשתמש באלימות פיזית או מילולית.

 

המורה המקצועי ינקוט באמצעים הבאים :  שיחה עם התלמיד,  שיחה עם ההורים, מכתב להורים, העברה לכתה מקבילה לשיעור או שניים, רק בכתות א'-ד', מניעת זכות להנאה- כגון הפסקה או שיעור בונוס ,הזמנת הורים לבית הספר, הוצאה משיעור לכמה דקות  תוך יצירת קשר עין עם התלמיד המורחק, הרחקה לשיעור שלם  בספרייה עם משימות מוגדרות ( המורה יעדכן את המחנכת), הרחקה להנהלה עם ליווי המורה או הסבר  בכתב מהמורה. המורה ימשיך את הטיפול ויעדכן את המחנכת, ההנהלה תתעד את האירוע בתיק תלמיד במשו"ב, למחנכת הכתה יש סמכות להרחיק ליום שלם תוך יידוע המנהלת.  (יומיים ויותר בסמכות הנהלת ביה"ס.)  או תגובה אחרת על פי שיקול דעת של המורה.

 

 

2.      איחורים והיעדרויות

דרכי תגובה לאי מילוי והפרה סעיף התקנון

א.      בימים ראשון- חמישי : שערי בית הספר ייפתחו בשעה 7:30, הלימודים יתחילו בשעה 7:50.  כל התלמידים חייבים להגיע לבית הספר בזמן  לפני הצלצול.

 ב.  על תלמידי בית ספר   להגיע באופן סדיר ללימודים .

-  תלמיד הנעדר מבית הספר צריך להשלים את החומר ואת שיעורי בית .

-          לאחר היעדרות של יומיים  המחנך צריך ליצור קשר עם ההורים לשאול בשלומו של התלמיד .

-          אין להיעדר מטיול או מפעילות בית ספרית  ללא סיבה . המחנכת צריכה לדאוג לקבלת אישור מההורים.

תלמיד המאחר חייב  לבוא עם אישור מההורים

-לאחר שלושה איחורים ללא אישור במהלך המחצית ,  התלמיד יושעה מהשיעור הראשון .

 -יש להמציא על כל היעדרות מתוכננת אישור מפורט מההורים. אשר יתויק בתיק אישי במשו"ב. חשוב להקפיד על הנושא. 

-- במקרים של היעדרויות חוזרות יש להביא אישורי מחלה מהרופא. 

בשלב ראשון המחנך יינהל שיחת הסברה ובירור  עם ההורים ומנהלת בית הספר בשלב שני  יישלח מכתב אזהרה (ע"י המחנך) לקב"ס עם העתק להורים.

-         מס' האיחורים וההיעדרויות יירשמו בתעודה כל מחצית.

 

3. שמירה על רכוש ביה"ס ורכוש אישי:

דרכי תגובה לאי מילוי והפרה סעיף התקנון

א. רכוש ביה"ס הוא רק למען התלמידים, על כן חשוב שהתלמידים ישמרו עליו.

ב.       אין לגעת ברכוש פרטי של תלמידים ומורים.

 

תלמיד הגורם נזק לרכוש יידרש לשלם תשלום פיצוי על הנזק  או יוטלו עליו עבודות בביה"ס ויקבל מכתב לעדכון ההורים.

- המורה המקצועי יפנה את הטיפול לידי מחנך הכתה, אשר ימשיך את הטיפול במקרה.

- עבור תשלום פיצוי על הנזק התלמיד יקבל קבלה מסודרת ע"י מזכירות.

 

 

 

 

4.לבוש

דרכי תגובה לאי מילוי והפרה סעיף התקנון

א.      על תלמידי בית ספר להגיע לבית הספר  וכן לפעילויות בית ספריות, טיולים וקורס שחייה בתלבושת אחידה, החולצה בצבע אחיד ללא הדפסים, הסמל חייב להיות מוטבע.

ב.       בחורף צריך לבוא עם סווצ'ר עם סמל ביה"ס או חולצה ביה"ס ומעליה מעיל או סוודר נפתחים.

ג.  לשיעור חינוך גופני יש לבוא עם מכנסיים מתאימים ונעלי ספורט.

ד. אסור לבוא לביה"ס עם נעלי בית, נעלי קרוקס וכפכפים .

ה. בנות מתבקשות להגיע לבית הספר בשיער אסוף, ללא איפור וללא לק על הציפורניים.

ו. בנים יש להגיע עם תספורת הולמת לילדי בית ספר יסודי.

ז. אין להגיע עם ג'ינס קרועים או משופשפים.

- תלמיד שלא יגיע בתלבושת אחידה  , המורה לא יכניס אותו לשיעור ויישלח להנהלה.

-תלמיד המגיע ללא לבוש ספורט התלמיד לא ישתתף בשיעור חינוך גופני.

 

 

5. שמירה על ניקיון בית הספר :   

דרכי תגובה לאי מילוי והפרה סעיף התקנון

א.      שהות בסביבה נקייה היא זכות של כל  תלמיד. על כן על כל באי ביה"ס לשמור על הניקיון.

- תלמיד שילכלך את הכיתה , או כל מקום אחר בבית הספר  – יידרש לדאוג לניקיונה .

 

6. תרבות האכילה : 

א.      מומלץ לאכול ארוחת בוקר בבית ולבוא עם שני כריכים, פרי ומים.

ב.       בבית הספר מתקיימות שתי הפסקות אוכל .

ב.1 בזמן האכילה התלמידים ישבו במקומותיהם  ולא יסתובבו בכיתה.

     ג.  אסור ללעוס מסטיק ולפצח גרעינים בשטח ביה"ס.        

     ד. כעקרון אסור לאכול בשיעור – אלא אם המורה מרשה.

ג. על פי חוזר מנכ"ל אין להביא לבית הספר מוצרים המכילים בוטנים אגוזים ושקדים

 

7.     בטחון ובטיחות

דרכי תגובה לאי מילוי והפרה סעיף התקנון

א.      תלמיד לא ייצא משיעור ולא יעזוב את שטח בית הספר ללא אישור מורה מבוגר.

ב.       אסור  לשחק במשחקים המסכנים תלמידים .

ג.        אסור לטפס על הגדרות, הסורגים והעצים בחצר.

ד.       אסור להכניס אופניים לשטח ביה"ס . האופניים יוחנו בחנייה .

ה.      בכיתות א'- ב' לא יצאו  יותר משני תלמידים ביחד לשירותים ולמים.  בכתות ג'-ו'  ייצא רק תלמיד אחד . המורה יעקוב אחר חזרתם.

ו.        אסור להגיע עם אופניים חשמליות ,הוברבורד או קלנועית .

ז.        על פי חוזר מנכ"ל אין להביא משחקים מסוכנים לבית הספר כגון סליים וכדומה.

- תלמיד שעזב את שטח ביה"ס, תהיה יצירת קשר בזמן המיידי עם ההורים. הילד יחזור לביה"ס

 

 

8. פלאפונים ןמכשירים אלקטרוניים אחרים:

דרכי תגובה לאי מילוי והפרה סעיף התקנון

א.      אסור להביא פלאפונים  לבית הספר וכך גם לטיולים.

ב.       תלמידי שכבות ה' ו', בהמשך גם ד', אשר קיבלו מחשב היברידי, מתבקשים להגיע לבית הספר יחד עם המחשב כאשר הוא טעון ומוכן לעבודה.בכל בעיה המתעוררת במחשב יש לפנות למטמיע סיסמה לכל תלמיד בבית הספר ו/או להתקשר למספר המצויין בתחתית המחשב כדי לקבל שירות.לתלמיד אסור להתעסק במחשב ללא ליווי מורה, כמו כן אסור לו להתעסק עם המחשב בזמן הפסקות, השימוש במחשב מתבצע על פי הוראות המורה בלבד, ויש להישמע להוראות אלה ולעבוד על פיהם, וזה במטרה לשמור על פרטיותו של התלמיד וביטחונו האישי ברשת.בשיעורים שאין בהם שימוש במחשב, יש להשאיר אותו סגור בתוך התיק.

-  פלאפונים שיימצאו בידי התלמידים יוחרמו ויובאו להנהלת  ביה"ס, אלה  יוחזרו להורים בלבד.

-  תלמיד אשר מפר הוראות אלו, יוחרם ממנו המחשב על ידי המורה, המחשב יישאר בחדר המנהלת עד סוף היום, הודעות בנושא זה יישלחו להורים על פי שיקול דעתו של מחנך הכיתה ו/או המנהלת, עד כדי קביעת פגישה עם הורים במקרים שחוזרים על עצמם בתדירות גבוה.

 

9 .  התנהגות בזמן הפסקה :

דרכי תגובה לאי מילוי והפרה סעיף התקנון

א. על תלמידי בית ספר  לשחק  בהפסקות  על פי לוח המגרש, תלמידי הכתה חייבים לבקש את מקום המשחק על פי לוח המגרש מהמורה תורנית החצר אשר תדאג לסדר של הכיתות. 

ב. במהלך ההפסקה יש להישמע למורים התורנים ותלמידים בעלי התפקיד .

ג. אין לשחק או / ו להיכנס לפינות נסתרות.

ד. אין לצאת ולשחק מחוץ למתחם המגודר של  בית הספר.

ה. אין להיכנס לחדר מורים ללא אישור.

-  תלמיד שלא יישמע לתורן או לתלמיד בעל תפקיד תישלל ממנו ההפסקה.

 

 

 

10. בחנים ומבחנים

א.      בית ספר נמצא בתהליך  מערך לנושא הבחינות  בהתאם לחוז"ר מנכ"ל של משרד החינוך תוך התאמתו לבית הספר שלנו לפי שכבות.

א.1 בשבוע יתקיים מבחן אחד בלבד שהתלמיד נדרש להתכונן אליו.

בכיתות ה'-ו' ניתן לקיים שני מבחנים לא רצופים.

א.2. בנוסף ניתן לקיים מבחן שלא דורש הכנה כמו מבחן הבנת הנקרא.

א.3. בשבוע זה בנוסף ניתן לקיים בוחן אחד. בוחן = נושא של שיעור אחד או שניים, בשפות : מילים, קריאה, הכתבה.

א.4 . בכיתות א' ב' ניתן לקיים רק מבחן/בוחן  אחד בשבוע.

 

ב.       זכותם של תלמידים לפנות למחנך הכיתה במקרה של הפרת כלל זה והמחנך יטפל בבעיה.

ד. בכיתות א' ו'  : לוח מבחנים יפורסם בלוח האירועים הכיתתי באתר הכיתתי של  סיסמא לכל תלמיד.

 

ו. היעדרות מיום של בחינה :תלמיד שהיה חולה או נעדר מסיבות מוצדקות (אבל, שמחה משפחתית.) חייב להביא מכתב עם סיבה מוצדקת  ורק אז יוכל לעשות מבחן חוזר. הנוהל תקף לתלמידי כתות ג'- ו'.

 

 

 

 

 

 

 

11. ההורים

 

א.      לפי חוזר מנכ"ל של שמירה על פרטיות אסור על הורים לפרסם תמונות של ילדים שאינם ילדיהם הפרטיים בכל רשת חברתית כלשהי.

ב.       על מנת למנוע תופעה של העברת מידע אישי על תלמידים על ידי הורים הנכנסים לשיעורים .

-          אסור להורים להיכנס לשיעורים ללא תיאום מראש עם המורה, וקבלת אישור ממנהלת ביה"ס. פרט לשיעורים של פעילויות כיתתיות מאורגנות .להורים של ילדי כתה א' הנוהל תקף  מהשליש השני של כיתה א'  .

ג.        הורים לא ייקחו את ילדיהם מבית הספר מבלי להודיע למזכירות בית הספר. וזאת על מנת לא ליצור מצב שצוות ביה"ס  לא יידע על היעדרו של התלמיד.

ד.       במקרה של שחרור מוקדם של תלמיד, יש להקפיד ברישום ביומן הנוכחות של הכתה. 

ה.      אסור להורים לבוא במגע עם תלמידים אחרים לצורך טיפול בעניין משמעתי, במתחם בית הספר וקרבתו. על המורה לשים לב ולא לאפשר להורים לדבר עם תלמידים שאינם ילדיו. 

 

 

 

 

 

 

 

12. נוהלי טיפול בילדים חולים ופצועים:

א. מקרים של פציעות שטחיות מאוד – צוות ביה"ס מטפל בהם.

ב .מקרים של פציעות עם דימום או פגיעה אחרת – הילד מפונה לקופת החולים  ע"י ההורים שמוזעקים לביה"ס.

ואם מתעכב איתור ההורים, מזכירות ביה"ס או מורה מפנים אותו לקופת החולים ומעדכנים את ההורים.

ג. במקרה של פציעה ופגיעה ישנה אפשרות  לפנות למוקד הטלפוני שמספרו 1-700-55-00-96 , המוקד ישלח מטפל לבית הספר לצורך מתן הטיפול.

ד. מקרים של פציעה קשה מאוד מפונים באמבולנס לביה"ח עם ליווי מורה מבית הספר תוך כדי  הודעה להורים.

ה. ילדים המתלוננים על כאבים, חום הקאות וכדומה – ההורים מוזמנים טלפונית לביה"ס ללקיחת ילדם  הביתה ולהמשך טיפול . 

ו. ביקור של ילד חולה במרפאה ייעשה בליווי ההורים. אם תלמיד חולה שצריך לצאת מביה"ס לביקור במרפאה ההורים צריכים לבוא לביה"ס ולקחת אותו.

13.  נוהל פנימי לטיפול בפציעות באולם הספורט –

- במקרה של פציעה שאין בה סכנת נפש ויש אפשרות לנייד את התלמיד , יש להתקשר למזכירה אשר תגיע להוביל את התלמיד למזכירות. המזכירה תתקשר להורים ובמקביל במידת הצורך למוקד בתי ספר שמספרו 1-700-55-00-96 . אין להשאיר את שאר תלמידי הכתה לבד באולם הספורט.

- במקרה דחוף יותר של התעלפויות ופציעות קשות ויש סכנה בניידות של התלמיד הפצוע, המורה לספורט תתקשר בתחילה למוקד עזרה ראשונה אשר  ינחה את  המורה בטיפול הראשוני ולאחר מכן להודיע למזכירות אשר תודיע להורים.

 

לסיכום, שמירת על כללים וחוקים  אלו תבטיח לכולנו לימודים פוריים ושהות נעימה בבית הספר.