פינת החי

תלמידי כיתה ב עובדים בפינת החי בהדרכתה של מור

גם בחורף, תלמידי בית הספר עובדים בפינת החי, שומרים על נקיונה ומטפלים בחיות