אודות

בי"ס מחשבה הוא בית חינוך יוצא דופן. שונותו מתאפיינת בשילוב הראוי בין מספר יעדים וערכים: למידה מאתגרת, תוך מיצוי מלא היכולת, וברוח חז"ל: "דרך ארץ קדמה לתורה".

יצירת אקלים בית-ספרי נוח ומעודד, וחינוך ערכי ברוח מורשת עם ישראל, משלימים חתירה למצוינות. כל תלמיד הוא עולם ומלואו. התלמידים שווים זה לזה ושונים זה מזה. ביה"ס, כגישה חינוכית עקרונית, מתייחס גם לשווה וגם לשונה.

;

כלי אופיס

יישומים אישיים

קישורים מהירים

אירועים קרובים

סקר

מה אתם אוהבים לעשות לאחר יום הלימודים?