"חזון בית-ספר "נטופה

בבית ספר "נטופה" קיימת שאיפה להשתית סביבה לימודית וחברתית אסתטית, בטוחה ומגונה.

סביבה שתאפשר התפתחות אישית לקראת מצוינות לכל מוריה ותלמידיה. ההתפתחות תתקיים על בסיס עקרונות של קבלה וכבוד הדדי תוך שותפות ומחויבות בין כל באי בית הספר. שמירה על גבולות ברורים, אחידים ומשותפים יהיו הבסיס לקיום אורח חיים תקין ומאפשר בבית הספר.