מידע בית ספרי

מספרי טלפון של מורים - מחנכים

שם המורה מקצוע ההוראה טלפון שעות התקשרות ליאת בודנשטיין א'1 077-3351025 20:00-21:00 סיגלית אלקובי א'2 04-6893780 19:00-20:00 לירון מאור א'3 0774463281 20:00-21:00 בת שבע דהאן ב'1 04-9965889 19:00-20:00 כהן אלומה ב'2 04-9887053 20:30-21:30 ירדנה אמסלם ב'3 04-9923351 22:00 -21:00 קטי בירנבאום ב'4 052-5905995 20:00-21:00 גל חורש ב'4 052-5225788 20:00-21:00 נעמי בן אל ג'1 04-9929020 20:00- 19:00 שובל גלבר-לוי ג'2 054-4559893 19:30-20:30 מוריה סיאן ג'3 052-6283414 21:00-22:00 אורגד זגזג ד'1 04-9806161 20:30-21:30 ספיר אבוטבול ד'2 052-6487802 19:00-20:00 ליאורה דוד ד'3 04-9920924 19:00-20:00 רעות כהן ד'4 052-6481484 19:00-20:00 אור חמו ד'4 050-8699205 20:00-21:00 שירלי מאור ה'1 04-9520787 21:00-22:00 איילת כהן ד'2 077-4810279 20:00-21:00 נוי שחורי ה'3 054-4411651 20:00-21:00 סוניה סקריפקין ה'4 04-9926750 20:00- 19:00 מאי וקנין ה'4 052-3572763 20:00- 19:00 אורטל מזרחי ו'1 04-9856532 21:00-22:00 ליאת תבל ו'2 077-5262563 20:30-21:30 שרון יניב-שופר ו'3 04-6555570 19:00-20:00