דבר המנהלת

תלמידים, הורים ומורים יקרים, שנת תש"פ נפתחת עם חדשנות רבה ופרפרי התרגשות לשנה שבפתח. שנה שתמשיך את תנופת העשייה והצמיחה בה נמצא ביה"ס, מתוך רצון לקדם את תחושת השייכות, האושר והיצירתיות של תלמידינו. וגם השנה אתגרים חדשים ורבים לפנינו. היעד המרכזי הינו פיתוח תכניות לימודים חדשניות והטמעת תהליכי חקר. הכוונה ללמוד את 4 מקצועות הליב"ה- עברית, מתמטיקה, אנגלית ומדעים עם ספרי לימוד, מבחנים ועמידה ביעדי המשרד, ולפתח מקצוע הוראה חדש- שיאגד תחומי תוכן רבים כמו תנך, הסטוריה, מורשת, מולדת וגיאוגרפיה- סביב יסוד מארגן, תוך שילוב יצירתיות, רלוונטיות ואקטואליה, לפי עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד. מקצוע ההוראה החדש יתקיים במרחב החקר והחדשנות שלנו, בלמידה חוץ כתתית, ובסדנאות ופעילויות חווייתיות מעניינות, בהן התלמידים מעורבים ופעילים. לא נלמד עם ספרי הלימוד המסורתיים, נעריך את הדרך, את התוצרים, את יומן הלמידה, ולא נקיים מבחנים בתחומים אלה. האתגר גדול, וכולנו נלהבים לדרך החדשה היצירתית, כל זאת על מנת לפתח ולהצמיח מנהיגות אישית וחברתית בקרב תלמידינו. אני נרגשת מאד ובטוחה שבית הספר שלנו ימשיך להמריא מעלה ולפרוץ דרך. הלוח השנתי המתפרסם באתר החדשני ובמידעון ביה"ס נועד לתכנן את שנת הלימודים באופן מגוון ובראייה מערכתית. מזמינה אתכם ההורים להמשיך ולקחת חלק בפעילויות ובאירועי ביה"ס על מנת להיות שותפים אמיתיים בחינוך הילדים, ולעמוד מקרוב על החוויות שהם חווים. שנת לימודים חדשה הינה תמיד הזדמנות לשינוי, שיפור והתייעלות. בפתחה של שנה חדשה אני מברכת אתכם תלמידים והורים שנת לימודים פורייה בה נצמח, נתפתח, נעמיק שורשים ונתקדם אל העתיד ברכישת ידע ופיתוח ערכים. שלכם באהבה, חגית בן גוזי - מנהלת ביה"ס