תקנון בית הספר

התקנון נבנה במטרה לארגן את חיי היום-יום בבית הספר, לשפר את איכות החיים בו, ולסייע לכולנו לקיים אקלים חינוכי לימודי-ערכי מיטבי.

 • יש להתייחס לתלמידים, לצוות ביה"ס ולהורים בכבוד, סבלנות, הגינות ונימוס.
 • יש לקיים שיח תרבותי, מכבד ומתחשב ולפתור מחלוקות בדרכי הדברות ובנועם.
 • אין לנהוג באלימות מילולית ופיזית!
 • אין לגעת בגופו וברכושו של תלמיד!
 • יש להקפיד על שמירה וטיפוח הסביבה והמרחב הלימודי, רכוש ונקיון הכתה, מיחזור וקיום אורח חיים בריא.
 • יש להגיע בזמן לביה"ס ולהכנס בזמן לשיעורים.
 • יש להגיע לכל שיעור עם הציוד הלימודי הנדרש, שעורי בית מוכנים, ולבצע את המטלות הנדרשות בשעור.
 • אין להפעיל את הטלפון הנייד בשטח ביה"ס במהלך יום לימודים.
 • יש לפעול ולהקפיד על כללי זהירות וגלישה בטוחה באינטרנט.
 • יש להופיע בתלבושת אחידה, נקיה ובתספורת הולמת.
 • יש לשחק בזהירות ובתשומת לב, תוך התחשבות בחברים, בזמן הפסקות, ולנצל את זמן ההפסקה להנאה. יש להשמע להוראות מורים תורנים.

אנו מאמינים בכבוד האדם, בשיוויון ערך האדם, בחופש הביטוי, בסבלנות ובהתחשבות בזולת. כדי לשמור על זכויותינו נקפיד למלא את חובותינו, כפי שכתובות בתקנון זה.

 

דרכי אכיפה לשמירת התקנון

הצעדים שינקטו כלפי תלמיד שיפר את התקנון.

תלמיד הנוקט באלימות

 • שיחת ברור עם התלמיד \ התלמידים המעורבים.
 • תיעוד האירוע בתיק כתה, יידוע מנהלת והורי התלמיד.
 • מניעת פעילות הנאה בביה"ס.
 • זימון הורים לשיחה בביה"ס.
 • הרחקה מיידית במהלך יום לימודים.
 • השעיה מלימודים לתקופה קצובה עם עבודה חינוכית.

כל מקרה יטופל בהתאם לשיקול דעת הצוות החינוכי בהתאם לחומרת האירוע

 תלמיד שלא מתייחס בכבוד ובסבלנות לחבריו ולצוות החינוכי

 • שיחת הבהרה והתנצלות.
 • נזיפה ותיעוד האירוע בתיק כתה.
 • התנצלות בעל-פה, התנצלות בכתב או עבודה חינוכית בהלימה לאירוע.
 • יידוע הורי התלמיד.
 • העברה לכתה מקבילה לזמן קצוב.

מקרים חוזרים ונשנים יהיה לכך ביטוי בתעודה בסעיף התנהגות.

תלמיד מאחר לביה"ס או היעדרות לא מוצדקת

 • רישום ביומן כתה.
 • שיחת ברור עם התלמיד או הוריו.
 • הודעה בכתב להורים לאחר שלוש פעמים.
 • הזמנת הורים לשיחה בביה"ס.
 • דיווח לצוות החינוכי, יועצת ומנהלת ביה"ס.
 • דיווח לקצין בקור סדיר.
 • תלמיד מאחר לאחר הפסקה - תמנע ממנו ההפסקה הבאה.

תלמיד שלא מגיע בתלבושת אחידה, בהופעה ובתספורת הולמת

 • אזהרה בעל פה.
 • אזהרה בכתב להורים.
 • שיחה עם ההורים.
 • התקשרות אל ההורים במהלך היום.
 • כניסת תלמיד לביה"ס תתאפשר בתספורת הולמת.

תלמיד המשוחח או משחק בטלפון הנייד

 • שיחת הבהרה ואזהרה.
 • החרמת הטלפון עד לסוף יום הלימודים ויידוע ההורים.
 • הפקדת הטלפון הנייד אצל מנהלת ביה"ס והחזרתו להורי התלמיד.

תלמיד שלא מגיע מוכן לשיעור או לא מכין שעורי בית

 • רישום בתיק כתה והשלמת השיעורים.
 • יידוע ההורים לאחר שלוש פעמים.
 • הזמנת הורים לשיחה.
 • הורדת ציון בתעודה בסעיף שעורי בית.

תלמיד שלא שומר על סביבת ביה"ס, רכוש ונקיון הכתה והמרחב הלימודי

התלמיד אחראי למעשיו ולפיכך ישא אחריות על גרימת נזק לרכוש בית הספר או רכוש חבריו.

 • רישום בתיק כתה ויידוע הורי התלמיד.
 • התלמיד והוריו יחוייבו להחזיר את ערך הנזק במלואו.