פרופיל ביה"ס

  1. "מנחם בגין" הינו בית ספר צומח בשכונת עין שרה בנהריה. בית הספר נפתח בספטמבר 1996 שנת תשנ"ז. השנה, בספטמבר 2019 נתחיל את השנה ה-24 לביה"ס.
  1. המנהלת הראשונה טלמור רוני יסדה, הקימה ובנתה אותו במשך 14 שנים. המנהלת השניה חגית בן גוזי לימדה בביה"ס 12 שנים כמחנכת, ומשמשת כמנהלת ביה"ס זו שנה עשירית.
  1. בשנת הלימודים הראשונה תשנ"ז היו 4 כתות א'-ד' עם 100 תלמידים בלבד. בשנת הלימודים תש"פ לומדים בביה"ס 570 תלמידים. 
  1. בביה"ס חטיבה תקשורתית: שלוש כתות חינוך מיוחד ב'4 ד'4 ה'4 - כתות תקשורת הפועלות לאורך השנה עד השעה 16:45 ובשילוב עם הכתות הרגילות.
  2. ביה"ס מלמדים 43 מורים. מנהלת, שתי סגניות ויועצת, 24 מחנכים, 18 מורים מקצועיים. בביה"ס 16 סייעות אישיות ובכתות החינוך המיוחד.
  1. בביה"ס 10 אנשי מנהלה. שתי מזכירות, אב ואם בית, שומר, אחראי אולם ספורט ועובדות משק.
  1. פוקדים אותנו 20 אנשים נוספים בכל שבוע: מדריכי תכנית קרב, צוות פרא-רפואי ומתנדבים.
  1. בנהריה כ-4,300 תלמידים בבתי הספר היסודיים, הלומדים ב- 8 בתי ספר. אנו בבגין מהווים כשביעית מכלל תלמידי נהריה.
  1. השנה ילמדו התלמידים ב-21 כתות א'-ו'. בית השלום הוא מבנה חדש עם 6 כתות אם וספריה.
  1. ביה"ס נמצא ברפורמת אופק חדש.

    בית הספר פעיל בין השעות 8:00 בבוקר ל-15:15 בשעות חובה, שעות פרטניות ושעות ניהול כתה.