חזון בית הספר

נשאף להיות בית חינוך איכותי, מוביל ומתווה דרך,

המכוון את תלמידיו להיות בני אדם

מעורבים, אחראים, מאושרים ומשמעותיים.

בית הספר יישם דרכי הוראה ולמידה רלוונטיות

למציאות של  המאה  ה-21

ויכשיר את התלמיד לחיים בעולם המודרני המתוקשב.

  • בית הספר ישאף להעניק לתלמידיו ידע, מיומנויות ופתוח חשיבה כדי להביאם להישגים לימודיים מיטביים, למצוינות ולמימוש יכולותיהם.
  • בית הספר ישקוד על יצירת אקלים חברתי, ערכי ותרבותי מיטבי, ויטפח נורמות התנהגות נאותה, המכבדת את הזולת.
  • בית הספר יאפשר מתן הזדמנות שווה לכל תלמיד – כפרט יחיד ומיוחד ע"י קידומו לקראת הצלחות בתחום החברתי, החינוכי והלימודי מתוך אמונה בפסוק "חנוך לנער על פי דרכו".
  • בית הספר ינחיל תרבות ומורשת יהודית וישראלית בקרב תלמידיו ויטפח בהם אהבת הארץ, שייכות, אחריות ומודעות לשמירה על איכות הסביבה למען הדורות הבאים.
  • ביה"ס יפעל להידוק קשרי הגומלין עם באי ביה"ס: המורים, התלמידים וההורים ויטפח דיאלוג המבוסס על אמון, כבוד ושותפות.

"חזון אינו רק תמונה של מה שיכול להיות, הוא קריאה אל הטוב שבנו, קריאה להשיג יותר" ר. מוסקרטר