חברת התלמידים

בביה"ס פועלות סיירות רבות, הפועלות לפיתוח ערכים בקרב תלמידינו.

הסיירות מעודדות מעורבות חברתית ותרומה לחברה, יזמות ויצירתיות, קבלת האחר, אחריות לסביבה, קיימות ושייכות לבית הספר. ערכים הנגזרים מחזון ביה"ס.

כל סיירת מלווה במורים אחראים המקיימים פעילות כדרך שגרה, מפגשים ועשייה בית ספרית לאורך השנה. אנו מעודדים את תלמידינו לקחת חלק בסיירות השונות, לתת ולקבל, לתרום ולהתנדב למען הכלל.