תלמידים והורים יקרים, חג השבועות הוא חג ביהדות, השני מבין שלושת הרגלים. אני רוצה לשתף אתכם, תלמידים, בחוויה מרגשת ומיוחדת.

חג השבועות מיוחד בכך שהוא קשור לאירוע המרכזי והחשוב ביותר בתולדות העם – והאירוע החשוב הוא מתן תורה. לפי המסורת קיבל משה את התורה על הר סיני ומסרה לבני ישראל.

עשרת הדברות נחקקו על שני לוחות הברית, והן מהוות מעין תמצית של כל מצוות התורה. ציוויים אלו מהווים בנין-אב ליתר מצוות התורה. יהודה עמיחי כתב שיר על עשרת הדיברות ושמו ראשון וכך מתחיל השיר: "אבי היה אלוהים ולא ידע. הוא נתן לי את עשרת הדברות לא ברעם ולא בזעם, לא באש ולא בענן אלא ברכות ובאהבה. והוסיף ליטופים והוסיף מילים טובות, והוסיף "אנא" והוסיף "בבקשה". וזימר זכור ושמור בניגון אחד והתחנן ובכה בשקט בין דיבר לדיבר, לא תשא שם אלוהיך לשוא, לא תשא, לא לשוא, אנא, אל תענה ברעך עד שקר. וחיבק אותי חזק ולחש באוזני, לא תגנוב, לא תנאף, לא תרצח. ושם את כפות ידיו הפתוחות על ראשי בברכת יום כפור. כבד, אהב, למען יאריכון ימיך על פני האדמה. וקול אבי לבן כמו שיער ראשו. אחר כך הפנה את פניו אלי בפעם האחרונה כמו ביום שמת בזרועותיי, ואמר:"אני רוצה להוסיף שניים לעשרת הדברות: הדיבר האחד-עשר, "לא תשתנה" והדיבר השנים-עשר' "השתנה, תשתנה" כך אמר אבי ופנה ממני והלך ונעלם במרחקיו המוזרים. השיר שקראתי מבטא את החשיבות של עשרת הדיברות , הם צריכים להיות כנר לרגלינו , הם הערכים החשובים לנו בחיינו, וחשוב שנקיים אותם במלואם. בטקס אתם תוכלו ללמוד שיש לחג השבועות שמות שונים: חג מתן תורה, חג הביכורים, חג הקציר... "וחג שבועות תעשה לך, ביכורי קציר חיטים " (שמות ל"ד) חג שבועות שמח איריס מלכה אללוף מנהלת ביה"ס