מנהלת ביה"ס - בטי בוקריס

הורים יקרים ותלמידים יקרים ומקסימים

כיהודים מאמינים אנו מתחנכים להסתכל על המציאות במבט של אמונה שלמה ותמימה בבורא עולםכ מותר להגיד שאיננו יודעים בודאות מה רצונו של ה' מאיתנו בתקופה זו ,שהרי הנגיף פוגע כמעט בכל העולם . ובכל זאת אנו תמיד מחזקים את עצמנו בתפילה, בחסד ובאמונה שה' הטוב חפץ רק בטוב לעמו ישראל.