חוגי אופק מרכז מצוינות

עם פתיחת שנת הלימודים תש"ף אנו שמחים להציג בפניכם את הקורסים המוצעים ב'אופק מרכזי מצוינות' לשנת הלימודים הנוכחית, ניתן לקרוא פרטים בחוזר המצורף . כמו כן לפניכם קישור להרשמה לקורסים: https://app.wokm.org/self_services/