דבר המנהלת

הגברת נורית וולף מנהלת בית הספר מספרת על בית הספר כצנלסון