בית ספר ויצמן

חזון בית הספר והתפיסה החינוכית בשילוב בתקשוב

"טיפוח תלמידים השואפים למצוינות אישית ומעורבות חברתית והכנתם לחיים בחברה משתנה, ע"י רכישת מיומנויות רלוונטיות לתפקוד מיטבי במאה העשרים ואחת, בדגש על שיח משותף בין כל באי בית הספר- תלמידים, מורים, הורים וקהילה. כל זאת, תוך מתן מענה לשונות התלמידים, הקניית ערכים של אהבת הארץ ומורשת יהודית, שמירה על אורח חיים בריא והסביבה". תפיסתו החינוכית של בית הספר רואה בכל תלמיד אדם יחיד ומיוחד בעל כישורים ויכולות משלו. צוות ביה"ס מטפח כישורי חיים, מיומנויות ואסטרטגיות למידה שיובילו את בוגר ביה"ס להצלחה במרחב החיים, זאת בעזרת הכלה ומתן מענים מגוונים לצרכי התלמידים. אנו מובילים את ילדנו למיצוי יכולתם האישית תוך ניהול שיח חינוכי מקדם, פיתוח עבודת צוות, אחריות אישית ואפשרות בחירה. כל זאת תוך יישום הערכים המרכזיים בהם אנו מאמינים: אהבת האדם, אחריות, מצוינות אישית, שיתופיות, יצירתיות ואמונה.

;

כלי אופיס

יישומים אישיים

קישורים מהירים

אירועים קרובים

סקר

איפה אתה נמצא בימי הקורונה