אודות

בית הספר נועם מעלה התורה בנות מאמין בהתוויית דרך תורנית ומצמיחה להצלחת כל בת בדרכה.

קיום המצוות כאורח חיים, באהבה העמקה ופיתוח חשיבה. דרך ארץ ולימודים כלליים ברמה גבוהה להכיר את גדולת הבורא. חינוך למידות טובות והתמודדות עם השקפות שונות תוך עמידה על עקרונות רוחניים ושירות המדינה באהבה ובמסירות. התאמת ההוראה החדשנית לדרכה של כל בת, לפי נטיותיה ואופייה, תוך הפנמת ערכים חברתיים, התנדבות ואכפתיות.

;

קישורים מהירים

אירועים קרובים

סקר

האם אתה בעד לימוד מרחוק