תרומת 250 ילקוטים

250 ילקוטים, תרומת מיזם "סיסמה לכל תלמיד", חולקו לילדים ממשפחות חד הוריות מיישובים השותפים במיזם

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"א, ולאור משבר הקורונה, אשר העצים את הקושי הכלכלי איתו מתמודדות משפחות בכלל ומשפחות חד הוריות בפרט, תרם מיזם "סיסמה לכל תלמיד" 250 ילקוטים לילדים לאימהות חד הוריות ביישובי הפריפריה החברתית והגיאוגרפית של מדינת ישראל. הילקוטים שחולקו לילדים ביישובים השותפים במיזם, הינם בתרומת המיזם ומיועדים לילדים למשפחות חד הוריות, אשר משבר הקורונה החריף עוד יותר את הקושי עימן הן מתמודדות בשגרה. תרומה זו הינה חלק מעשיית מיזם "סיסמה לכל תלמיד" לאורך שנים רבות למען הילדים בפריפריה. מיזם אשר פועל לצמצום פערים חברתיים דרך צמצום פערים דיגיטליים ומעניק לכל ילד וילדה הזדמנות שווה לממש את היכולות והכישורים הגלומים בהם. הפלטפורמה הדיגיטלית לניהול ולמידה, שמספק המיזם למערכת החינוך בפריפריה מייצרת סביבת הוראה - למידה מתקדמת וחדשנית המותאמת למאה ה-21. באמצעות הדרכה מנוהלת ומתן שירותים תומכים מאפשר המיזם שילוב של טכנולוגיית המידע, כחלק בלתי נפרד מאורח החיים של התלמידים והמורים, ליצירת קהילת חינוך מתוקשבת.