שנת הלימודים תשפ"ב

דברי יו"ר המיזם

דברי יו"ר מיזם "סיסמה לכל תלמיד" לשנת הלימודים החדשה