שנת הלימודים תשפ"ג

שנת תשפ"ג

ברכת מנכ"לית המיזם לתחילת שנת הלימודים