סקר המשפחות הגדול

3 סיבות לאהוב

פעילות ליום המשפחה

לקראת יום המשפחה הקרב ובא הכנו לתלמידות ולתלמידים מבתי הספר השותפים במיזם "סיסמה לכל תלמיד" משימה בכלי ה-Teams הכוללת את סקר המשפחות הגדול. מה בסקר? 3 סיבות לאהוב את משפחתי! רוצים להשתתף גם? – לחצו על הקישור והשתתפו גם אתם בסקר 😊

קישור לסקר בעברית - https://bit.ly/3rvPQKh; קישור לסקר בערבית - https://bit.ly/3KptPoZ

למשימה המלאה לטובת העלאתה והקצאתה ב-Teams היכנסו לקישורים: עברית - https://bit.ly/3qGNj0x; ערבית - https://bit.ly/3fFazFW

יום משפחה שמח!