סיום שנת הלימודים תשפ"ב

ברכת מנכ"לית המיזם

ברכת מנ"כלית מיזם "סיסמה לכל תלמיד" לסיום שנת הלימודים