השבוע הלאומי לגלישה בטוחה

לקראת השבוע הלאומי לגלישה בטוחה בנינו במיזם "סיסמה לכל תלמיד" 3 משימות מקוונות לשימוש הכלל

1. "אמנת גלישה בטוחה" מתחברים על בטוח ▪בעברית » https://bit.ly/3AUacky ▪ובערבית » https://bit.ly/3AW5EKB (מבוססת על אתר המשרד לביטחון הפנים - המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת - 105)

2. משימה בנושא "מתחברים על בטוח" ▪בעברית » https://bit.ly/3skfdPQ ▪ובערבית » https://bit.ly/3gmEi6R

3. חדר בריחה בעברית -> https://amirasho.wixsite.com/mysite מוזמנים.ות לשתף את התלמידות והתלמידים!