בטוחים בקיץ - آمن في الصيف

לקראת היציאה לחופשת הקיץ אנו שמחים לצרף לכם פעילות בנושא בטיחות בקיץ, בעברית ובערבית, אשר מותאמת לשכבות הגיל השונות א'-ג'; ד'-ו'.

הפעילות נועדה להעלות את הנושא לסדר היום ולהזכיר לתלמידים את הכללים החשובים של בטיחות בשמש ובדרכים, במיוחד לפני יציאתם לחופשה הגדולה.

עברית: כיתות א'-ג' - bit.ly/3GRaewO כיתות ד'-ו' - bit.ly/3GRaqfw ערבית: כיתות א'-ג' - bit.ly/3mgCTBQ כיתות ד'-ו - bit.ly/3aupp2X

חופשת קיץ נעימה ובטוחה 😎