ברכת יו"ר המיזם - תשפ"ג

דבר יו"ר המיזם לראש השנה - תשפ"ג

דבר יו"ר "סיסמה לכל תלמיד", מר אודי אנג'ל